Velkommen til Høgberg hytteservice
Hos oss får du
 • Gode og rimelige tjenester.
 • Malertjenester.
 • Liftleie
Høgberg Hytteservice
 • Tilsyn av hytte. Unngå ubehagelige overraskelser
 • Snøscootertransport.
 • Salg av ved.
 • Vedlikehold maling , beising m,m
 • Vedlikeholdsavtale torvtak
 • kalking , gjødsling om våren ,klipping om høsten
 • Snørydding (making av tak)
 • Varm hytte ved ankomst sette på varme ,fyre opp i ovn / peis
 • Formidler kjøp/salg av hytter
 • Skaffer alle typer håndverkere/entreprenører
 • Nøkkeloppbevaring. Utleveres til andre ved forespørsel fra eier.
Geilo Malerservice
 • Inn og utvendig maler arbeid. Sprøytemaling av(tjæreprodukter)til tømmerhytter m,m
 • Utleie av tilhengerlift 16 meter teleskoplift m/fremdrift på hjul.
 • Vi var den første som hadde egen tilhengerlift i Hallingdal.
 • Rimelige priser.
Våre samarbeidspartnere
Gå inn på siden "Våre samarbeidspartnere" og les mer om disse.